Egyesületünk céljai

A napjainkban tapasztalható politikai, gazdasági válság, és a monoton hétköznapok közepette mindannyian szeretnénk kikapcsolódni, feltöltődni. Jó lenne, ha közös erővel oldani tudnánk a feszültségeket, a bezártság érzését, az egyhangúságot.

2009. április 23-án hoztuk létre a mosdósi polgárokkal a „MOSDÓSÉRT EGYESÜLET”-et, mely 23 fővel alakult meg.

Alakuló ülésünkön az alábbi programokat fogadtuk el:

• „Mosdósi esték”- előadóestek, kötetlen beszélgetések meghívott vendégekkel
• Településünk történetének, hagyományainak feltárása, megőrzése
• Rendezvények szervezése, lebonyolítása (például: szüreti felvonulás, húsvétváró kézműves foglalkozás, gyermeknap… stb)
• Falu-rendezés, környezetünk szépítése, megóvása
• Egészségmegőrzés, egészséges életmódra ösztönzés
• Közintézmények technikai eszközeinek megújítása
• Együttműködés a többi helyi civil szervezettel, kapcsolatépítés a régió határain belül és azon kívül

Egyesületünk pártoktól függetlenül működik. Céljaink megvalósításához az anyagi eszközöket pályázatok útján kívánjuk megszerezni.Pályázati lehetőségek közül azokra koncentrálunk, melyek segítségével hagyományőrzésre, falunapok, szüreti felvonulások, nemzeti és helyi ünnepek, megvalósítása válik lehetővé, továbbá az ezek rögzítésére szolgáló eszközök (videókamera, hangosítási eszközök) vásárlása a célunk. Terveink között szerepel fellépő ruhák, népviseletek varratása is.
Egyesületünk eddigi működése alatt 33 előadást, rendezvényt szervezett, bonyolított le.

A Mosdósért Egyesületbe várjuk mindazokat, akik önzetlenül akarnak tevékenykedni községünkért és az itt élőkért. Jöjjenek, lépjenek be az egyesületbe, így tudásukat, rátermettségüket kamatoztatják községünk javára.

Eperjesi József
elnök