Pályázat

– a kedvezményezett neve: Mosdósért Egyesület

– a projekt címe: A közösségi szerepvállalás erősítése a Mosdósért Egyesület közreműködésével

– a szerződött támogatás összege: 24.990.833 Ft

– a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

– a projekt tartalmának bemutatása:  Az Egyesület jelen projekt során továbbra is a már megkezdett munkáját kívánja folytatni, emiatt a célcsoportok meghatározásánál egyértelműen a hátrányos helyzetben élő

fiatalokat, illetve az idősebb korosztályt határozta meg, eddig is kiemelkedő figyelmet fordított a hátrányos helyzetűek felkarolására, amellyel elősegíthetővé válik a könnyebb társadalomba való beintegrálódás, továbbá arra, hogy segítse az idősek illetve fiatalok közötti kommunikációt, amellyel csökkenthetőek a generációs nemzedékek között kialakult szakadékok. Ezen problémák leküzdésére folyamatosan rendezvényeket

szervez, ahol cél továbbá a közösségépítés is. Jelen projekt esetében sincs ez másképp, annak érdekében, hogy illeszkedni legyen képes a célcsoport igényeihez, továbbá a település esélyegyenlőségi programjához, olyan programok megvalósítását tervezi, ahol több generáció együttesen tud részt venni, a résztvevőknek esélyük adódik új ismeretségekre szert tenni, ami hozzájárul új közösségek kialakulásához, elősegíthető

a fiatalok, azon belül is leginkább a hátrányos helyzetben elő fiatalok könnyebb társadalomba történő beilleszkedése, csökkenthető az előítéletesség. Ennek érdekében az egyesület a kötelezően választandó „A” tevékenységcsoport mellé a „C” tevékenységcsoportot választotta, melyek keretein belül képzéseket kíván megvalósítani, továbbá összesen 9 alkalommal kíván rendezvényt, 24 alkalommal programot, 45 alkalommal

pedig eseményt megvalósítani. A projekt keretében megvalósít minden kötelezően megvalósítandó tevékenységet, költség elszámolásával vagy anélkül. Megvalósításra kerülő eseményeink elősegítik egyrészt az idősebb korosztály társadalmi életben való aktívabb részvételét, a különböző generációs nemzedékek között fennálló problémákat, különbségeket. Hozzájárulnak az önkéntesség kultúrájának erősítéséhez, valamint elősegítik a

helyi hagyományos ápolását, őrzését.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.04.01  .

– projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00408

Egyesületünk céljai

A napjainkban tapasztalható politikai, gazdasági válság, és a monoton hétköznapok közepette mindannyian szeretnénk kikapcsolódni, feltöltődni. Jó lenne, ha közös erővel oldani tudnánk a feszültségeket, a bezártság érzését, az egyhangúságot. 2009. április 23-án hoztuk létre a mosdósi polgárokkal a „MOSDÓSÉRT EGYESÜLET”-et, mely 23 fővel alakult meg. Alakuló ülésünkön az alábbi programokat fogadtuk el: • „Mosdósi esték”- […]

Craps Specifications For the purpose of Novices To make sure you Know

If you would like to think of a thrilling suit prosperous, make an effort Une nouvelle manií¨re distraire í  mon salle de jeu web sans jeux gratowin avis avoir í  limite avec un rapide accéléré infime pour 2 $ Casino learning revolutionary chemin de fer online.

Find out more on Webroot Review

For many people today, the Webroot repair applications are a must have with regards to home LAPTOP OR COMPUTER or laptop computer. Webroot is well known as a recognized program for laptop repair and prevention of viruses, spyware and adware, spyware, unsolicited mail and other computer intrusions. The very best feature of any computer program […]

NordVpn Review: Tips on how to Setup a VPN Connection on Your i phone

NordVPN is actually a free VPN service providing various applications including e-mail, internet, and file sharing. With the use of app software, you can establish a VPN tunneling connection to any location in the world exactly where your primary network’s IP address is usually. The ultimate goal of NordVPN is to provide free connection to […]

Methods to cancel LinkedIn Premium To the iPhone And Android Mobile Devices

For the past several months, LinkedIn features finally resorted to making their Premium people have to pay a far higher amount of cash in the “Cancel” link they will show issues main site, instead of letting them cancel anytime they want. Whilst LinkedIn does provide a large number of tools and extras for their Premium […]

Just how Accounting and Billing Software Helps Small enterprises Run Effortlessly

Billing application is any software developed specifically to deal with billing, time tracking and invoice clientele for services and goods rendered to them. It may well track employees’ hours performed, expenses relevant to customers or projects as well as the total amount of income taxes due to the authorities. With the creation of internet and […]

Massive Strains Make contact with variety Outdoor Morongo On-line betting house Between Reopening

Slot machine system unit is 1 about the most popular gambling buildings video games between casino participants. Equally internet based wagering family home includes many hundreds playing residential home video clip texas holdem systems available, however is not aIways they offer the members a successful opportunity to employ in the ones match brands having 100 […]